Eigentlich wollte ich nur einen Stammbaum erstellen.

Im Rahmen meiner Recherchen notierte ich alle meine Namens-Träger,
was zu einer sehr umfangreichen Namens-Sammlung führte.
Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass es soviele Konietzkos
in der Gemeinde Szczedrzyk gab und heute noch gibt.

Die Daten wollte ich nicht einfach in einer Schublade verschwinden lassen.
So ist rein zufällig diese Homepage entstanden.

Die Geschichte läßt sich leider nur bis 1765 zurückverfolgen.
Nach einem Blitzschlag am 06.07.1763 brannte nicht nur die alte Holzkirche,
sondern auch das halbe Dorf, nieder.
Die alte Chronik der Gemeinde Szczedryk verbrannte.

Das gesamte "Material" umfasst Informationen von 1765 bis 1947.

Auf Grund der Datenschutz-Bestimmungen darf nicht alles veröffentlicht werden.
Als Informations-Quellen dienten mir die, durch die Mormonen verfilmten
Kirchenbücher, der LDS (Mormonen).

Die Schreibweise der Personen- und der Orts-Namen entspricht den orginal
Kirchenbuch-Einträgen.
Dies hat mit der heutigen Rechtschreibung nicht viel zu tun.
Das hat zur Folge, dass der Name der ein und der selben Person in verschiedenen
Schreibweisen zu lesen ist
( z.B. Maria Konietzko, Maryna Koniecko, Maria Konieczko, Marie Konietzkowa).

Die Schreibweise der Name Konietzko sagt nichts über die Verwandtschaft aus.
Teilweise habe ich meine direkten Vorfahren farblich unterlegt.
Es war mir aus Zeitgründen nicht möglich, alle Linien bis 1947 zu verfolgen.
Viele von unseren Vorfahren haben 2-3 mal geheiratet und hatten 10,
nicht selten mehr Kinder, deren Vornamen sich oft wiederholen.
Bei so vielen Konietzkos kann man schnell den Überblick verlieren.

Ich stelle fest, dass heute noch in der Gemeinde Szczedrzyk meine entfernte
Verwandten leben. Obwohl mein Uropa Martin 1890 die Ortschaft verlassen hat.

Nach und nach werde ich diese Homepage aktualisieren. Ich freu mich über
Anregungen und Fragen bezüglich der Ahnenforschung...

 

Viel Spass

Konietzko

 

 

Podczas zbierania informacji celem stworzenia drzewa genealogicznego wynotowałem osoby,które noszą "moje" nazwisko.
W ten sposób powstał dosyć duży "zbiór" Konietzków.
Nie przypuszczałem, że tak dużo Konietzków, Koniecków, Konieczków w parafii Szczedrzyk i jej okolicach
(np. Dylaki, Krasiejów, Ozimek, Staniszcze) mieszkało i dzisiaj jeszcze mieszka.

Nie chciałem tych informacji zachować tylko dla siebie i w ten sposób powstała ta strona.
Cały zgromadzony "materiał" zawiera informacje od 1765 do 1947 roku.

Ze względu na ochronę danych osobistych nie można wszystkiego opublikować.

Niestety 6 lipca 1763 roku na skutek burzy spalił się kościół i wszystkie dokumenty.
Jako żródło informacji służyły mi przede wszystkim sfilmowane przez mormonów księgi kościelne.

Pisownia nazwisk i miejscowości odpowiada oryginalnym zapisom.
Zapisy te niekoniecznie odpowiadają dzisiejszym regułom ortografii i gramatyki.
Bardzo często zostało nazwisko jednej i tej samej osoby w rożny sposób zapisane
(np. Maria Konietzko, Maryna Konieckowa, Maria Konieczko, Marie Konietzka).
Krótko mówiąc pisownia nazwiska nie wyklucza pokrewieństwa.

Celem lepszej orientacji, niektórych przodków zaznaczyłem kolorowymi liniami.
Jednak przy takiej dużej ilości Konietzków można szybko zgubić orientację.
Nie rzadko nasi przodkowie byli 2,3 razy żonaci i mieli czasami więcej niż 10 dzieci, których imiona się często powtarzały.
Jeszcze dzisiaj mam dalekich krewnych w parafi Szczedrzyk i okolicach, chociaż mój pradziadek w 1890 roku Dylaki opuścił.

Chętnie służę odpowiedzią na pytania związane z tą stroną, która tak całkiem jeszcze nie jest skończona i na bieżąco będzie aktualizowana.
Również bardzo bym się ucieszył, gdybym otrzymał wskazówki i podpowiedzi dotyczącej tej strony!

Pozdrawiam

Konietzko